สมัคร สมาชิกฟรี ... ได้สิทธิ์ ซื้อประกันแท็กซี่... ในราคาสมาชิก

รถแท็กซี่ สหกรณ์
ประกันรวม พ.ร.บ.ปกติ 16,900.-
ลดเหลือ 15,200.-

Visitors: 205,783